Vaste Prijsafspraak

Wilt u niet voor financiële verrassingen komen te staan, dan is het mogelijk om met ons vaste prijsafspraken te maken. Onze werkzaamheden zijn vaak in stukjes op te knippen. Op basis van een inschatting van het aantal uur en van mogelijke bijkomende kosten kunnen wij over die afzonderlijke delen prijsafspraken maken.

Uurtarief

We houden in dit geval nauwkeurig de geschreven tijd in uw zaak bij en u ontvangt maandelijks een factuur. Iedere financieel planner registreert nauwkeurig de uren en werkzaamheden, die hij of zij aan een uw opdracht besteedt. U vindt dit terug op de specificatie bij de factuur. Dit uurtarief wordt niet verhoogd met opslag voor kantoor- of bureaukosten. Het uurtarief wordt jaarlijks per 1 januari geïndexeerd.

Hypotheektraject
adviezen

 • Starter
  €2250,-
 • Doorstromer
  €2750,-
 • Ondernemer
  €3250,-
 • Opslag nieuwbouw
  €350,-
 • Opslag overbruggingshypotheek
  €195,-
 • Fiscaal geruisloos voortzetten levensverzekering (KEW/BEW/SEW)
  €295,-

Voor hypotheekadviestrajecten werken wij op basis van pakketprijzen

Tarieven scheiding en
Financiële planning

 • Basis uurtarief voor reguliere scheidingszaken
  en financiële planningen
  € 155,- (excl. BTW)
 • Basis uurtarief voor complexe scheidingszaken
  en ondernemers
  € 165,- (excl. BTW)
 • Opslag op uurtarief bij avondafspraak
  € 10,- (excl. BTW)
 • Inventarisatie en analyse lopende hypotheek
  €475,- (incl. BTW voor particulier, excl. BTW voor ondernemer)
 • All-in abonnement "financiële huisarts"
  € 39,50 (incl. BTW voor particulier, excl. BTW voor ondernemer)

  Elk abonnement van de financiële huisarts gaat van start door middel van een financiële scan.

Voorschot

More Advice brengt (in sommige gevallen) bij de aanvang van een opdracht een voorschot in rekening.

Algemene voorwaarden

Op alle opdrachten van More Advice zijn de  Algemene voorwaarden van toepassing. U treft de Algemene voorwaarden aan bij een eerste opdrachtbevestiging.

Klachtenregeling

Mocht u tijdens of na de behandeling van uw opdracht niet tevreden zijn over de aanpak of het optreden van uw financieel planner, dan kunt u een klacht bij More Advice indienen. More Advice heeft hiertoe een klachtenregeling opgesteld.

BTW nummer

Ons BTW nummer is: NL 183171755 B01

Onze tarieven

U kunt vrijblijvend contact opnemen met More Advice. Wij vinden het belangrijk dat u vertrouwen heeft in ons en dat u zeker weet dat wij elkaar begrijpen. Voordat u een financieel planner kiest wilt u immers zeker weten of deze deskundig is en of het ‘klikt’. Wilt u inzicht krijgen in uw vraagstuk en kennis maken met ons in een persoonlijk gesprek, dan kunt u een kennismakingsgesprek aanvragen van circa 30-45 minuten op onze kosten. Voordat u More Advice een opdracht geeft, adviseert de behandelend financieel planner u en neemt met u de wijze van tarifering en de kosten door.

Mixed Fee

Combinaties van eerder genoemde afspraken zijn ook mogelijk. Een deel van de opdracht kan bijvoorbeeld tegen een vaste prijs en een ander deel tegen een flexibel uurtarief

Declaratie

More Advice declareert in principe maandelijks, zodat u een goed overzicht houdt van de gemaakte kosten. Iedere declaratie gaat vergezeld van een specificatie van de verrichte werkzaamheden. U bent daardoor op de hoogte van de stand van zaken. De declaratie is opgebouwd uit honorarium, verschotten en BTW.

De kosten voor een scheiding worden in het algemeen als hoog ervaren. Het is goed om te weten dat u de kosten voor een scheiding in de hand kunt houden door uw eigen opstelling. Het is belangrijk dat u ons de werkzaamheden laat doen, die ons tarief rechtvaardigen. Wij kunnen u in het eerste gesprek handvatten geven om de kosten van uw scheiding te beperken. More Advice werkt niet op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand (zie www.rvr.org), maar kan u wel doorverwijzen naar goede (advocaat) mediatiors waar wij mee samenwerken. U kunt met ons de volgende (combinatie van) tariefafspraken maken.

More Advice
Wilhelminapark 17
2342 AD Oegstgeest

Tel.: 06-28418123
Email: info@moreadvice.nl

Wij zijn aangesloten bij: