Samenwerking

In complexe situaties is het van groot belang dat iedere professional zijn of haar taak op de juiste wijze oppakt en men blijft schakelen met elkaar. Daarbij is het van belang dat erin nog geen verkeerde keuzes zijn gemaakt. Er is kennis en expertise nodig op verschillende vlakken. Dit levert het beste resultaat op. Wij brengen de specialisten samen en zorgen dat er geen escalatie plaatsvindt in een toch al moeilijke situatie door mismatch en verkeerde adviezen. Met ons advies en regie bieden wij de nodige zekerheid voor afwikkeling van uw situatie. Wij zorgen ervoor dat er sneller een goed advies op tafel ligt. Cliënten zijn het beste af als complexe adviesvraagstukken integraal benaderd worden door de hiervoor gekwalificeerde specialisten. Alleen gaan we sneller maar samen komen we verder. Door elkaar aan te vullen op diverse vakgebieden ervaren onze cliënten dat ze ontzorgd en goed geadviseerd worden. Oftewel 1 en 1 = 3.

Wij werken samen met:

  • Advocaten
  • Notarissen
  • Accountants
  • Administratiekantoren
  • Mediators
  • Coaches
  • Financiële tussenpersonen
  • Banken
  • Vermogensbeheerders
  • Fiscalisten

More Advice is aangesloten bij de ScheidingDeskundige. De ScheidingsDeskundige faciliteert als kenniscentrum en is een samenwerkingsverband van zelfstandig werkende scheidingsbegeleiders. De aangesloten scheidingsbegeleiders werken met hoogstaande documenten en houden hun kennis bij door het bijwonen van bijeenkomsten, het lezen van vakliteratuur en nieuwsbrieven op het gebied van echtscheidingen. De aangesloten leden met verschillende ervaring en achtergrond versterken elkaar door kennis en vaardigheden te delen

Advocaat │ mediator

Wij kunnen in opdracht van de advocaat │ mediator alimentatie berekenen in diverse scenario’s, een uitwerking maken van de vermogensverdeling of – verrekening, het inkomen van de ondernemer analyseren. Daarnaast kunnen wij adviseren over de toedeling en fiscale consequenties van kapitaal- en lijfrenteverzekeringen, alternatieven uitwerken voor de verevening van het pensioen. Juist ook bij de ondernemer. Of een doorrekening maken van de netto financiële situatie van de scheidende partners in de toekomst. Wij stellen met de cliënt een behandelplan op en een advies met oplossingen voor cliënt en advocaat/mediator.
Ook kunnen wij als neutrale financial aanschuiven bij mediation-gesprekken, om helderheid te geven over specifieke financiële kwesties.

Soms vordert een mediation moeizaam, omdat één van de scheidende partners niet verder komt. Wij kunnen in deze situatie op de zijlijn deze partner adviseren en begeleiden. Wij geven inzicht, duidelijkheid en ondersteuning. Op deze manier verloopt de echtscheiding soepeler omdat beter keuzes gemaakt kunnen worden over financiële zaken.

Accountant / financieel adviseur

De accountant of financieel adviseur kan bij een scheiding veel betekenen voor zijn/haar cliënt. In nauwe samenwerking met de accountant of financieel adviseur begeleiden wij de scheidende partners en presenteren wij oplossingen. De afspraken kunnen vastgelegd worden in een convenant. Dankzij de afstemming met de accountant / financieel adviseur kunnen wij snel inzicht geven in de financiën en de haalbaarheid van de voorgestelde opties.

Vermogensbeheer

Als uw financiële huisarts informeren wij u graag over de algemene mogelijkheden en risico’s van beleggen. Wij helpen u niet alleen met het continu monitoren van uw financiële doelstellingen, maar voelen ons ook verplicht om u te helpen in het vinden van de juiste partij om uw vermogen onder te brengen.

Voor advies over de invulling van uw beleggingsportefeuille werken wij samen met vermogensbeheerders. Professioneel vermogensbeheer vergroot uw kans op een rendement dat aansluit bij uw verwachtingspatroon.

De belangrijkste criteria waarop wij vermogensbeheerders beoordelen zijn bijvoorbeeld: onafhankelijkheid, risico, duurzaamheid, kosten en professionaliteit. Maar daarnaast vinden wij de mogelijkheid om de resultaten te meten en een heldere communicatie met klanten ook belangrijk voor u.

More Advice
Wilhelminapark 17
2342 AD Oegstgeest

Tel.: 06-28418123
Email: info@moreadvice.nl

Wij zijn aangesloten bij: