HULP BIJ SCHEIDEN

Een goed echtscheidingsadvies is cruciaal omdat een echtscheiding vaak grote impact op uw leven heeft. U belandt in een emotionele en organisatorische rollercoaster. U zult in emotioneel en in financieel opzicht uw zaken weer op orde moeten krijgen. Wij helpen u om een keuze te maken op het kruispunt, waar u op dat moment op staat. Dit doen wij onafhankelijk en dus kunnen alle betrokken partijen ervan op aan, dat ons advies hen verder kan helpen. Wij voorkomen, dat verkeerde afspraken worden gemaakt of niet uitvoerbare convenanten worden gesloten. Op deze manier kiezen wij bij voorkeur voor een andere weg dan de weg van een vechtscheiding.

ONDERNEMER EN SCHEIDEN

More Advice is als één van de vijftig specialisten opgenomen in het register financieel echtscheidingsadvies voor de ondernemer. Als u of uw ex-partner een onderneming heeft, is het belangrijk om bij een aantal zaken extra stil te staan. Hoe zorgt u bijvoorbeeld dat uw onderneming ook na de scheiding succesvol blijft? Is het nodig dat u uw ex-partner uitkoopt (of andersom) en hoe zit het eigenlijk met de pensioenaanspraak of de te maken afspraken over alimentatie? Maakt het daarvoor uit of u op huwelijkse voorwaarden bent getrouwd of niet? Wij hebben alle juridische, financiële en fiscale kennis in huis om u hierbij te begeleiden en te zorgen dat het voortbestaan van uw onderneming is gewaarborgd.

Mediation

FINANCIEEL BEGELEIDEN BIJ LOPENDE MEDIATIONTRAJECTEN OF ECHTSCHEIDINGSBEMIDDELING

Ook als u al bent gestart bij een advocaat of mediator kunt u ons inschakelen voor advies.  Het is toegestaan en ook wel aanbevolen om dit te doen.  Mede omdat mediation tot doel heeft het oplossen van conflicten en niet het oplossen van financiële vraagstukken. De mediator stimuleert u om zelf op zoek te gaan naar oplossingen en begeleid u alleen in het proces.  Soms lukt het niet om zelf de oplossingen te vinden en dan kan More Advice u helpen.  Het succes van een mediation is ook afhankelijk van uw bereidheid om te denken in oplossingen. 

Wij begeleiden u met een neutrale blik en compleet onafhankelijk. We verschaffen inzicht in financiële (on)mogelijkheden om zo tot redelijke en werkbare afspraken te komen voor beiden. Samen met u stellen wij een “behandelplan” op voor de toekomst en een advies met oplossingen voor u en voor uw advocaat /mediator. Dit behandelplan geeft inzicht en duidelijkheid. U kunt verder en er kunnen beslissingen worden genomen over de (financiële) toekomst. Indien mogelijk moet een vechtscheiding worden voorkomen. 80% van de scheiding gaat over geldzaken. De betrokken partijen zijn bij onduidelijkheid altijd de dupe. Denk ook eens aan de betrokken kinderen. Als wij met ons advies op financieel vlak een echtscheiding soepeler kunnen laten verlopen, dan is dat voor alle partijen pure winst. Winst op financieel en emotioneel vlak.

Overlegscheiding

De overlegscheiding lijkt op mediation. Het grootste verschil is dat elke partner wordt begeleid door een eigen advocaat. U heeft zowel gesprekken met uw advocaat, als ‘viergesprekken’ met uw partner en beide advocaten. Daarbij wordt u beiden bijgestaan door een neutrale financieel deskundige. Wij kunnen die neutrale financieel deskundige in het proces zijn.

U staat er niet alleen voor, wanneer een mediationtraject niet is gelukt of omdat u liever gelijk ons wilt inschakelen. Het komt helaas regelmatig voor dat niet iedereen in goed overleg en in harmonie zijn of haar scheiding kan regelen. Door onze samenwerking met andere specialisten krijgt u de beste hulp bij alle juridische en financiële aspecten van uw scheiding en wordt een rechtszaak voorkomen. Indien u nog geen eigen advocaat heeft kunnen wij ook een goede advocaat voor u aanbevelen

Hypotheekhulp bij echtscheiding

Het echtscheidingsconvenant met daarin de gemaakte afspraken zijn van belang voor de uitvoerbaarheid van het financiële gedeelte van de scheiding. Bij uw bank of hypotheekverstrekker krijgt u anders te horen dat de gemaakte afspraken niet uitvoerbaar zijn. Om te zorgen dat uw convenant voldoet aan de eisen van de bank of hypotheekverstrekker, is het belangrijk dat er getoetst wordt aan de huidige wet- en regelgeving. Op deze manier kan de echtscheiding ook daadwerkelijk afgewikkeld worden.

Mogelijkheden hypotheek na echtscheiding

Het is van belang dat de mogelijkheden met betrekking tot uw hypotheek berekend worden. Gaat u scheiden of uit elkaar, dan zijn er een paar mogelijkheden voor uw hypotheek:

 • U lost samen met uw ex-partner de hypotheekschuld af.
 • Degene die in het huis blijft wonen neemt de hypotheek over.
 • Het huis wordt verkocht.
 • Uw ex-partner wordt uitgekocht.

More Advice adviseert dus in o.a.

 • Opzet van de nieuwe hypotheekconstructie.
 • Het begeleiden van ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid.
 • Analyse wel of niet oversluiten van uw hypotheekrente.
 • Financiële en fiscale teksten voor het convenant.

Vragen die bijvoorbeeld beantwoord kunnen worden, zijn:

 • Kan één van uw beide in de echtelijke woning blijven wonen?
 • Welke aankoopprijs is realistisch?
 • Hoe ziet uw netto besteedbaar inkomen eruit na scheiding?
 • Hoe werkt het overgangsrecht?
 • Wat zijn de mogelijkheden in de toekomst voor u beiden?
 • Wat zijn de mogelijkheden met de gekoppelde spaarpot?
 • Hoe komt de nieuwe hypotheek eruit te zien?
 • Wat zijn de nieuwe netto maandlasten van uw hypotheek?
 • Wat zijn de financiële consequenties als ik mijn overwaarde niet inbreng?
 • Kunnen we de woning onverdeeld laten?
 • De fiscale & financiële consequenties van uw onverdeelde woning?

Second opinion

Eenzijdig financieel begeleiden bij echtscheiding

Het komt helaas regelmatig voor dat niet iedereen in goed overleg en in harmonie zijn of haar scheiding kan regelen. Veel mensen die elders een mediationtraject volgen hebben behoefte aan een sparringpartner, iemand met verstand van zaken. Tijdens het mediation traject worden voorstellen gedaan. Het is dan goed om te weten wat uw positie is en of de gedane voorstellen recht doen aan uw belangen. Het is aan te bevelen om een eigen adviseur op de achtergrond te raadplegen. Wij begeleiden u langs de zijlijn. Dat doen wij met een neutrale blik en compleet onafhankelijk. Wij verschaffen inzicht in financiële (on)mogelijkheden om zo tot redelijke en werkbare afspraken te komen. Als financiële huisarts helpen wij om vooruit te kijken in de financiële toekomst. Samen met u stellen wij een “behandelplan” op voor de toekomst. Dat geeft inzicht en duidelijkheid. Er kunnen hiermee weer beslissingen worden genomen over de (financiële) toekomst.

Mijn partner wil scheiden

wat kan ik nog doen en wat zijn mijn rechten?
Als u geconfronteerd wordt met de beslissing van uw partner om te scheiden, kunt u het gevoel hebben dat u geen keuze meer hebt. Wat is voor u een goede strategie? Hoe kunt u zich op het scheidingstraject voorbereiden en wat kunt u beter niet doen? Wij willen u graag helpen in deze eerste moeilijke periode. Ook in deze situatie geven wij in overweging om af te tasten of uw partner open staat voor het samen inschakelen van één adviseur/begeleider. Tijdens een eerste telefoongesprek bespreken wij graag met u wat wij voor u kunnen betekenen, met of zonder uw partner.

Financiële hulp bij echtscheiding

Wij:

 • Geven inzicht in uw netto besteedbaar inkomen na de scheiding
 • Geven inzicht in uw inkomen na overlijden van uw (ex) partner
 • Maken en toetsen van financiële afspraken bij echtscheiding
 • Berekenen de mogelijkheden met betrekking tot uw hypotheek
 • Geven advies over verdeling, verrekening of conversie van uw pensioen
 • Geven advies over pensioen Eigen Beheer
 • Geven advies over de bepaling van het inkomen van de ondernemer
 • Geven advies over de verdeling en verrekening van uw vermogen
 • Adviseren over voortzetting, afkoop en verdeling van lijfrentepolissen
 • Toetsen (financiële) afspraken en berekeningen
 • Geven advies over afkoopsom partneralimentatie
 • Maken alimentatie (her)berekeningen
 • Adviseren over de fiscale consequenties voor uw onderneming
 • Geven advies over de waardering van uw onderneming
 • Adviseren over de verdeling of verrekening van uw vermogen
 • Beoordelen jaarstukken/ kasstromen ondernemers in alimentatiekwesties
 • Adviseren over bedrijfswaarderingen in het kader van echtscheidingen

More Advice
Wilhelminapark 17
2342 AD Oegstgeest

Tel.: 06-28418123
Email: info@moreadvice.nl

Wij zijn aangesloten bij: