FINANCIËLE PLANNING

In uw financiële planning houdt More Advice rekening met de diverse stadia van uw leven. More Advice analyseert uw vermogen en kijkt hoe dit het beste gestructureerd kan worden. Dit is afhankelijk van uw huidige inkomen en vermogen, in combinatie met uw wensen en toekomstplannen. Wij laten u zien welke zaken u al goed heeft geregeld en waar nog iets verbeterd kan worden.

Wij hebben de overtuiging dat u het leven moet kunnen leiden dat u wilt. Een gewenste levensstijl behalen of behouden realiseert u onder andere door vermogensstructurering en vermogensopbouw. Vermogensopbouw bij More Advice is gebaseerd op drie pijlers: doelbewust, prijsbewust en maatschappijbewust. Vanuit dit fundament hebben we de ambitie uw doelstellingen te verwezenlijken.

Wij zorgen ook voor een financiële reorganisatie bij ingrijpende gebeurtenissen en helpen u de juiste keuzes te maken op juridisch, financieel, fiscaal en emotioneel vlak. Daarna nemen wij desgewenst de vervolgacties voor u volledig uit handen.

Wij zijn uw persoonlijke financiële huisarts. U kunt alle of een gedeelte van uw financiële zaken, zorgen en taken met ons delen en bij ons neerleggen. U staat er niet alleen voor! Wij zorgen voor financiële rust nu en in de toekomst.

PROCES FINANCIËLE PLANNING

 • Kennismaking
 • Analyse
 • Diagnose / Financieel Behandelplan / Oplossen
 • Periodieke Check Up

Wanner u behoefte heeft om te toetsen of uw financiële doelstellingen haalbaar zijn, is het zinvol om te beginnen met een financieel plan. Zo krijgt u beter inzicht in uw huidige en toekomstige uitgaven. Onze werkwijze bestaan in het eerste jaar uit het opstellen van een financieel behandelplan. In de daarop volgende jaren zorgen wij voor een periodieke check up. We controleren en evalueren alle aandachtspunten en adviseren u over de mogelijke aanpassingen.

Kijk voor meer informatie ook eens op de website van de federatie financieel planners

SAMENGEVAT BEGELEIDEN WIJ O.A. BIJ:

 • Pre-relatie advies: inhoud huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden of samenlevingscontract
 • Financiële begeleiding bij echtscheiding en overlijden
 • Analyse van inkomensrisico bij: echtscheiding, overlijden, arbeidsgeschiktheid & werkloosheid
 • Het aanreiken van oplossingen om de negatieve gevolgen van inkomensrisico’s te beperken
 • Financiële planning i.v.m. mogelijke opname in zorginstelling
 • Financiële planning voor de particulier en ondernemer
 • Financiële planning bij echtscheiding
 • Advies omtrent het opstellen van een levenstestament
 • Wij geven inzicht in de erfrechtelijke gevolgen, indien u onverhoopt overlijdt.
 • De mogelijke gevolgen kunnen wij oplossen middels herziening van het testament.

WAAROM HERZIENING VAN HET TESTAMENT?

 • Is uw huidige testament al aangepast na uw echtscheiding?
 • Is uw huidige testament passend en actueel?
 • Heeft u nog geen testament?
 • Is uw testament nog actueel na de wetswijzigingen van 2003 & 2010?
 • Wie gaat uw zaken regelen wanneer u zelf niet meer kunt handelen?
 • Wat betekent de vermogensafhankelijke bijdrage voor u?
 • Krijgen uw nabestaanden waar ze recht op hebben?
 • Betalen uw erfgenamen niet te veel erfbelasting?
 • Heeft u de juiste personen in uw testament staan?
 • Voogdij en/of bewind, is dit geregeld?

Als één van bovenstaande vragen met nee beantwoord kan worden of weet u het antwoord niet op deze vragen?
Dan is een gesprek over herziening van uw testament noodzakelijk.

More Advice
Wilhelminapark 17
2342 AD Oegstgeest

Tel.: 06-28418123
Email: info@moreadvice.nl

Wij zijn aangesloten bij: