De eigen woning & scheiding of het verbreken van de samenleving

De regelgeving met betrekking tot echtscheidingen of het verbreken van de samenleving en de eigen woning is complex. De kennis is bij veel hypotheekspecialisten en financieel planners wel aanwezig, maar het toepassen daarvan  in de praktijk geeft vaak problemen.

Vooral lastig vanwege de regelgeving met betrekking tot het geven van advies binnen de complete hypotheekadviestrajecten die veelal geboden worden. Voor het eerste adviesgesprek over een nieuwe hypotheek betaalt de cliënt in de regel niets. In het gesprek moet de adviseur zijn cliënt duidelijk vertellen welke diensten hij voor de cliënt verricht en wat de kosten hiervan zijn. Tevens moet hij zijn dienstverleningsdocument overhandigen, waarin zijn werkwijze staat beschreven en waarin de cliënt  leest wat hij of zij  precies mag verwachten van zijn dienstverlening.

In de praktijk blijkt maar al te vaak dat de cliënt door advocaat of mediator naar de bank of tussenpersoon gestuurd wordt in plaats van naar een financieel planner[1]. Het is goed te onderkennen waar je als advocaat of mediator een stap terug zou moeten doen om samen te werken met andere experts. Stuur de cliënt niet van het kastje naar de muur. Het is al lastig genoeg om een echtscheiding vlekkeloos te regelen. Het uiteindelijke doel is toch om cliënten goed uit hun echtscheiding te laten komen en een vechtscheiding te voorkomen.

FFP en RFEA

De medewerker van de bank of tussenpersoon geeft vaak pas concreet aan berekeningen te kunnen maken van een individuele situatie als het echtscheidingsconvenant er is. Dan kan namelijk het complete hypotheekadviestraject gestart worden. Een financieel planner (FFP) (het liefst ook met de registratie RFEA, register financieel echtscheidings advies) kan wel ingeschakeld worden voor het maken van berekeningen voor de hypotheek en deze kan op uurbasis betaald worden. Een compleet hypotheektraject is in deze fase nog niet nodig.

Anders dan een verzekeringsagent, hypotheekadviseur of vermogensbeheerder is de financieel (echtscheidings) planner geen productadviseur. De kennis van de gecertificeerde financieel planner reikt dan ook verder dan de door de Wet financieel toezicht (Wft) gestelde eisen. Die bovenwettelijke kennis wordt geborgd doordat gecertificeerde planners zich continu moeten laten bijscholen. Daarbij kunnen FFP-leden niet volstaan met het bijwonen van seminars: hun kennis van veranderde wet- en regelgeving wordt getest door een onafhankelijke stichting. Om hun FFP-certificatie te behouden, moeten planners zich minimaal elke twee jaar op basis van een uitgebreide casus laten toetsen. [2]

Idealiter fungeert de financieel planner als een spin in het web. Je kunt het vergelijken met het bouwen van een huis. De financieel planner is de architect; daarna krijgt de cliënt  te maken met aannemers en onderaannemers, de productbemiddelaars en specialisten. De planner zorgt ervoor dat de juiste mensen aanschuiven om cliënt van het relevante specialistische advies te voorzien. En als de consument een “one stop shop” wil, kan de planner desgewenst ook de benodigde producten afsluiten.’ De financieel planner is vertrouwenspersoon en levert maatwerk zonder persoonlijk belang bij verkoop van “producten”.

Het echtscheidingsconvenant en/of akte van verdeling

Voor samenwoners is een convenant niet verplicht, maar het is wel aan te bevelen om goede afspraken op papier te laten zetten over de verdeling van de eigen woning. Zo zal er een waarde bepaald worden voor de eigen woning en er zal omschreven moeten worden wat er gebeurt met eventuele spaarpolis(sen). Ook eventuele schenkingen, die ingebracht zijn in de eigen woning hebben effect op de verdeling en het fiscale plaatje van de eigenwoningschuld.  

Het echtscheidingsconvenant is van belang voor de uitvoerbaarheid van het financiële gedeelte van de scheiding. Om te voorkomen dat het convenant niet voldoet aan de eisen van de bank of hypotheekverstrekker is het van belang, dat er getoetst wordt of het convenant voldoet aan wet- en regelgeving. Op deze manier kan de echtscheiding ook daadwerkelijk afgewikkeld worden.

Het is van belang dat de mogelijkheden met betrekking tot de hypotheek berekend worden. Onder andere de hoogte van de huidige hypotheek onder overgangsrecht en de mogelijkheden in de toekomst van  beiden. Kan één van beide in de echtelijke woning blijven wonen of moet de woning verkocht worden? Gaan ze huren of kopen ze een andere woning? Welke aankoopprijs is realistisch? Hoe ziet het netto besteedbaar inkomen eruit na scheiding? Voor het inzichtelijk maken van het netto besteedbaar inkomen zijn tegenwoordig goede tools beschikbaar, waardoor cliënten al heel veel zelf kunnen. Digitaal is het nieuwe normaal en cliënten zouden alleen een specialist in moeten schakelen voor vraagstukken waar echt een expert voor nodig is. Het is zonde om een schoenendoos met oude papieren uit te gaan zoeken voor de cliënt, terwijl cliënt dat makkelijk zelf kan.

De cliënt heeft antwoord en begeleiding nodig op onderstaande vraagstukken:

·         te verwachten netto besteedbaar inkomen na de scheiding

·         het maken en toetsen van financiële afspraken bij  echtscheiding

·         mogelijkheden met betrekking tot hypotheek

·         opzet van mogelijke nieuwe hypotheekconstructie

·         advies over verdeling, verrekening of conversie van pensioen. Dit hangt namelijk weer nauw samen met de mogelijkheden van een hypotheek.

·         advies over verdeling en verrekening van vermogen

·         advies over voortzetting, afkoop en/of verdeling van lijfrentepolissen

Voor de ondernemer gaat het nog verder:

·         de fiscale consequenties voor de onderneming

·         waardering van de onderneming in verband met de verdeling of verrekening van het vermogen

Hypotheekadvies dat gegeven wordt moet getoetst zijn aan de huidige wet- en regelgeving. De cliënt moet na een goed advies terecht kunnen bij elke bank of tussenpersoon. Een financieel planner als schakel in het proces van scheiding tussen advocaat mediator en bank of financiële instelling is een aanbeveling bij de huidige ingewikkelde wet/ en regelgeving.

Mochten er naar aanleiding van dit blog vragen zijn over een individuele situatie of de mogelijkheden voor ondersteuning als professional in het echtscheidingsproces, aarzel dan niet om contact met mij op te nemen.

 

Suzanne de Moor FFP RFEA

Financieel Echtscheidings Planner bij More Advice

06-28418123 / suzanne@moreadvice.nl / www.moreadvice.nl

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *